بیشتر از یک ماه

بزرگترین ؛ خیانتی که انسان میتواند به خودش بکند ترس از این است که حالا دیگران درباره ی من چه فکری می کنند...؟ #ژان_پل_ساتر

جدیدترین نظرات