بیشتر از یک ماه

زمانی که حوا ؛ سیب ممنوع را چید ، " گناه " پدید نیامد ؛ آن روز قدرتی باشکوه زاده شد که به آن می گویند " نافرمانی ". #اوریانا_فالاچی پ.ن: کلییی خیس شدیم ولی ارزششو داشت😂😍🍎 @nakisa.yazdankhah @pashanasekhi

جدیدترین نظرات