بیشتر از یک ماه

با این ک دو روزِ آشنا شدیم ولی انگار ۲قرنِ دوستیم فندوقِ من😻🌰 . تگ کنید این تازهای قدیمتونو🍒 پ.ن: اون آخر آهنگ ساده ی فوق العاده از امین حسامی تو کانالمم هست 😐

جدیدترین نظرات