بیشتر از یک ماه

بعضی از دوستا هستن ک مث بقیه دوستاتون دنبال خوشگذرونیو تفریح ب هر قیمتیو شیطنتو این داستانا نیستن... هی بهشون میگیم بابا یه ذره پایه باش ولی اونا همیشه مواظبمونن و خوبمونو میخوان و از این ک بهشون بگیم باحالترین دوستمی میگذرن... ولی همیشه تهش ب این میرسی ک عاشقشونیو یه لحظه نباشن دلت براشون تنگ میشه... منم یکی از این عشقا دارم 😻دلمم براش تنگ شده کلی😿 . شمام اگ همچین رفیقی دارین تگش کنید 💎 . photo by:@alimarel

جدیدترین نظرات