نام اثر : ساز بی آواز 
50×36 سانتی متر 
مدادرنگی روی کاغذ  #realism #colorpencil #artwork #drawinganatomyanda #art #drawing #artist 
#نقاشی #مدادرنگی #ساز #3تار #آواز #

زچه جوهر آفریدی دلِ داغدار ما را
که هزار لاله پوشد پس از این مزار ما را
منم آن شکسته سازی که توهم نمی نوازی
چه فغان کنم زدستی که گسسته تار ما را
زکویر جان سیمین نه گل و نه سبزه روید
دلِ رنگ و بو پسندت چه کند بهار ما را 
#سیمین_بهبهانی 
نقاش: صادق دهقانی

ازم خواستن کامنتارو ببندم و تگشونم نکنم میگم هنرمندا عجیبن غریبن بگین نه😐
بیشتر از یک ماه

نام اثر : ساز بی آواز 50×36 سانتی متر مدادرنگی روی کاغذ #realism #colorpencil #artwork #drawinganatomyanda #art #drawing #artist #نقاشی #مدادرنگی #ساز #3تار #آواز # زچه جوهر آفریدی دلِ داغدار ما را که هزار لاله پوشد پس از این مزار ما را منم آن شکسته سازی که توهم نمی نوازی چه فغان کنم زدستی که گسسته تار ما را زکویر جان سیمین نه گل و نه سبزه روید دلِ رنگ و بو پسندت چه کند بهار ما را #سیمین_بهبهانی نقاش: صادق دهقانی ازم خواستن کامنتارو ببندم و تگشونم نکنم میگم هنرمندا عجیبن غریبن بگین نه😐

جدیدترین نظرات