بیشتر از یک ماه

همچون دیوارِ تیرباران هستم، نمای یک ساختمان. از عشق بیزارم، پایم را در یک کفش کرده ام تا با آن بجنگم. اگر دوست داشتن، به معنای زجر کشیدن است، به معنای تعلق نداشتن به خود و برده ی دیگری شدن، نمی خواهم دوست بدارم. #اریک_امانوئل_اشمیت #زهر_عشق صفحه 101 کلی گشتم متنی ک توش کفش داشته باشه پیدا کنم 😂😂همین بود فقط دیگ 😐😐 همراه اول کفشهای ویزلندن مرسی ک همیشه باهامین کفشای عزیز @vizland

جدیدترین نظرات