عکسام زیاد بودن فیلمام کم تصمیم گرفتم همشو بریزم تو یه پست تحویل بدم😅😅
آهنگشم تو چنل منتظرتونه😌
اسم آهنگش yes to heaven 😇#lanadelrey
با برنامه ی viva video درستش کردم😍
همین دیگه مرسی اه😘
با همکاری: @mrrymkf 😂😂😂
بیشتر از یک ماه

عکسام زیاد بودن فیلمام کم تصمیم گرفتم همشو بریزم تو یه پست تحویل بدم😅😅 آهنگشم تو چنل منتظرتونه😌 اسم آهنگش yes to heaven 😇#lanadelrey با برنامه ی viva video درستش کردم😍 همین دیگه مرسی اه😘 با همکاری: @mrrymkf 😂😂😂

جدیدترین نظرات