بیشتر از یک ماه

بعضی آدم ها عين یک گل نایاب هستند ، ديگران به جلوه شان حسد می برند. خيال ميكنند اين گل ناياب تمام نیروی زمين را میگيرد. تمام درخشش آفتاب و تَریِ هوا را می بلعد و جا را برای آنها تنگ كرده، برای آنها آفتاب و اكسيژن باقی نگذاشته. به او حسد می برند و دلشان می خواهد وجود نداشته باشد. يا عين ما باش يا اصلا نباش... #سیمین_دانشور photo by: @raykastudio

جدیدترین نظرات