بیشتر از یک ماه

‎من یاد گرفته‌ام که مردم چیزی که گفتی را فراموش می‌کنند. عملی که انجام دادی را فراموش می‌کنند. ولی مردم هرگز احساسی که به آن‌ها داده‌ای را فراموش نخواهند کرد #مایا_آنجلو

جدیدترین نظرات