بیشتر از یک ماه

‎بهترین شیوه زندگی آن نیست که نقشه‌هایی بزرگ برای فردایت بکشی، آن است که وقتی آفتاب غروب می‌کند، لذت یک روز آرام را چشیده باشی #دونالد_بارتلمی photo by: @nakisa.yazdankhah

جدیدترین نظرات