بیشتر از یک ماه

گاهی وقت ها رفتن دلیل نمی خواهد همین که از یاد تقویم ها رفته باشی کافی است تا فصل ها جابه جا شوند یا حتی یک فصل چند بار تکرار شود... مگر می شود بغض ابرها را نادیده گرفت و به آسمان فکر نکرد ؟! چتر اتفاق خوبی است برای تمام رویاهای خیس ... #صدیقه_جعفری

جدیدترین نظرات