بیشتر از یک ماه

چقدر گاهی خودمان را دور احساس مکنیم از آنچه قبلاً بودیم با آنچه حال هستین آنچه آرزویش را داشتیم و آنچه حال هستیم آنچه دیگران فکر میکنند و آنچه واقعاً هستیم آنچه ک نباید میشدیم آنچه ک نباید میشد آنچه ک نمیخواستیم مانند آبی ک ریخته شده برگی ک زرد شده درختی ک خشک شده چ بر سرمان آمد چ زوود عمرمان میگذرد چقدر گم شده ایم چقدر تنها چقدر غم انگیز.... بهار عزیز از این ب بعد دیرتر بیا بگذار کمی خودمان را پیدا کنیم بعد دوباره شروع شو...ببخش ک دیگر از آمدنت خوشحال نمیشوم... :) #دلنوشته #سیمین_حیدری

جدیدترین نظرات