بیشتر از یک ماه

۲۹ اسفند عاقا ما ب کارگر اعتقادی نداریم خودمون اتاقمونو رنگ میکنیم پرده اتاقو میدوزیم نصب میکنیم 😐😐😐عارع موهامم رنگشو درست کردم 😎😎فردا با اتاق جدید و رنگ مو جدید سال جدیدو افتتاح میکنم .براتون عکس میذارم. 😌 آخرین پست سال ۹۶

جدیدترین نظرات