بیشتر از یک ماه

چه سخته مرگ گل برای گلدون . گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون #افشین_مقدم

جدیدترین نظرات