توِ ساده ی فوق العاده جذابیتت زیاده منو میکشونِ سمتت این دل میلرزه بی اراده

@aminhesam1  خوانندش👆👆👆
آهنگشم تو کانالم گذاشتم

پ.ن: نو میک عاپ عاغا
بیشتر از یک ماه

توِ ساده ی فوق العاده جذابیتت زیاده منو میکشونِ سمتت این دل میلرزه بی اراده @aminhesam1 خوانندش👆👆👆 آهنگشم تو کانالم گذاشتم پ.ن: نو میک عاپ عاغا

جدیدترین نظرات