بیشتر از یک ماه

شهروندان اگه فرد کارتن‌خوابی یا نیازمندی رو در فضای بیرون دیدین با ١٣٧ تماس بگیرین. از خدمات اجتماعی شهرداری میان و می‌برنشون یه جای مسقف و گرم . #سیمین_حیدری

جدیدترین نظرات