بیشتر از یک ماه

دور باد از تو دمِ سردِ خزانم، کِ امروز برگ ریزانِ من، آغاز گل افشانی توست #حسین_منزوی

جدیدترین نظرات