بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . ايران و ايرانى تا هميشه به شما افتخار ميكند ، شيرزنان تيم ملى فوتسال ايران عزيز ....... . بى ادعاهاى كم توقع ، دم همه اتون گرم، . سربلند ايران سرافراز ايرانى،🇮🇷🇮🇷🇮🇷 . تنتون سلامت ، عزت مستدام ، . ياحق

جدیدترین نظرات