بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . حضرت على (ع) فرمودند ؛ روز انتقام مظلوم از ظالم شديدتر از روز ستم كردن ظالم بر مظلوم است... . . . اعياد شعبانيه رو خدمت شما عزيزان تبريك عرض ميكنم 🌹 . تنتون سلامت ، عزت روزفزون، ياحق. #پست- موقت

جدیدترین نظرات