بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . سلام دوستان عزيز ، باورش سخته ولى باور كنيد امروز تونستم بدون فيلترشكن يه پست بذارم، من و اين همه خوشبختى ... . گويند در فلان شهرى شاهى بود كه رسم بنهاد تا هر كه دزدى كند ، دزد را سوار بر الاغ كنند و به مدت يك هفته در شهر بگردانند تا درس عبرتى باشد بر ديگران ، اين گذشت تا كه شخصى از ديگرى حلوا بدزديد و بخورد، به جرم دزدى به محكمه اش بردند ومحكوم شد، طبق حكم شاه او را سوار بر الاغ كردند و گرد شهر همى چرخاندند و مردم در كوچه و بازار با ديدن او بسيار هياهو كردند و خنديدند ... نگهبان از دزد پرسيد : سخت ميگذرد ، دزد گفت : نه ! حلوا را دزديدم و خودم و كام شيرين كردم، الاغ را هم كه سوارم، مردم هم كه شادند ، از اين بهتر چه مى خواهم، چقدر اين حكايت برايم آشناست ... . تنتون سلامت ، دلتون شاد ، . ياحق.

جدیدترین نظرات