بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . گاهي گمان نميکني ولي خوب ميشود گاهي نميشود که نميشود که نميشود گاهي بساط عيش خودش جور ميشود گاهي به صد مقدمه ناجور ميشود . 🌹✌️ هفته پيش روتون سرشار از سلامتى و بركت، عزتتون برقرار ، . ياحق.

جدیدترین نظرات