به نام حضرت حق ؛
.
جام جهانی بود،افتاده بودیم تو یه گروه سخت. ‌
گروه مرگ!
کل دنیا یه طرف ایران یه طرف.‌ قرعه به نام جوونامون افتاد.‌ گل کاشتند؛خون دادند...
.
ايرانى مرد روزاى سختِ ، ايرانى مرد آزمون هاى دشوارِ، .
ما اين بازى رو به آرژانتين واگذار كرديم ولى بارها و بارها اين تصاوير رو با غرور ديديم و به بچه هاى تيم ملى ايران افتخار كرديم .
.
دم همه شما با انرژى هاى مثبتى كه به سمت تيم ملى كشور عزيزمون ميفرستيد گرم.
.
چقدر خوبيم ما....
.
ياحق.
✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷
بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . جام جهانی بود،افتاده بودیم تو یه گروه سخت. ‌ گروه مرگ! کل دنیا یه طرف ایران یه طرف.‌ قرعه به نام جوونامون افتاد.‌ گل کاشتند؛خون دادند... . ايرانى مرد روزاى سختِ ، ايرانى مرد آزمون هاى دشوارِ، . ما اين بازى رو به آرژانتين واگذار كرديم ولى بارها و بارها اين تصاوير رو با غرور ديديم و به بچه هاى تيم ملى ايران افتخار كرديم . . دم همه شما با انرژى هاى مثبتى كه به سمت تيم ملى كشور عزيزمون ميفرستيد گرم. . چقدر خوبيم ما.... . ياحق. ✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷

جدیدترین نظرات