بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . تا هست جهان جهل بَدان می ماند او خلیج فارس را عرب می داند گر آب رود ز برکه ها بالاتر یک زشت وزغ ابوعطا می خواند. . جانم فداى خليج هميشه فارس 🇮🇷، . تنتون سلامت، ايران سربلند، ايرانى سرافراز. . ياحق.

جدیدترین نظرات