بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . بهترين آدم هاى زندگى همان هايى هستند كه وقتى كنارشان مى نشينى چايى ات سرد مى شود ولى دلت گرم . . هميشه دلگرم به شما بوده ام . . تنتون سلامت، دلتون گرم. . ياحق.

جدیدترین نظرات