بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . مدعيان گر زنند دعوى بالاترى، پرچم ارباب ما از همه بالاتر است. . در اين شب و روزهاى عزيز حقير رو از دعاى خيرتون فراموش نفرمائيد. . در پناه خداوند باشيد، التماس دعا🙏 . ياحق.

جدیدترین نظرات