بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . ميگويند : شهريور دارد تمام ميشود و مهر در راه است ؛ چه خوش خيالند، مهر براى من مدتهاست كه آغاز شده ، مهرآنهايى كه دوستشان دارم ، مهر ماه نيست، مهر به دل است. . تصاوير را ورق بزنيد . . تا هميشه سپاسگذار حضورتان هستم . . مهرتون پا برجا،تنتون سلامت ، . ياحق.

جدیدترین نظرات