بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم .... . عيد سعيد قربان بر شما عزيزان مبارك. . پ ن : گفتم شايد با ديدن اين تصوير لبخندى روى لبتون بياد. . تنتون سلامت، دلتون شاد، التماس دعا، . ياحق.

جدیدترین نظرات