بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . متني تأمل برانگيز از استاد محمد بهمن بيگي: آري از پشت كوه آمده ام . . . چه ميدانستم اين ور كوه بايدبراي ثروت ، حرام خورد! براي عشق ، بايد خيانت كرد! براي خوب ديده شدن ، بايد ديگري را بد نشان داد! و براي به عرش رسيدن ، بايد ديگري را به فرش كشاند! وقتي هم با تمام سادگي دليلش را ميپرسم ، ميگويند:"از پشت كوه آمده!"ترجيح ميدهم به پشت همان كوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم بازگرداندن گوسفندان از دست گرگها باشد تا اينكه اين ور كوه باشم و خود گرگی در میان گوسفندان . . . . تصوير : از مجموعه علافى هاى سر صحنه فيلمبردارى، خدايا صبر عنايت فرما. . تنتون سلامت، لبتون خندون، عزت برقرار، . ياحق.

جدیدترین نظرات