بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . تمام دارايي من قلبي است که در سينه دارم و ميدانم فقط براي حضور تو مي تپد. . خداوندا سپاس ميگويم بودنش را، خداوندا تمام فرزندان اين مرز و بوم را در پناه خودت سالم و صالح حفظ بفرما. . 🌹يامين جان ، تنها گل باغچه بابا شكفتنت مبارك. . تنتون سلامت، عزت برقرار. . ياحق.

جدیدترین نظرات