بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . ايران ...🇮🇷 به خاك خسته تو سوگند به بغض خفته دماوند كه شوق زنده ماندن من به شادى تو خورده پيوند .... و دنيا مى داند امروز ايرانى از هميشه خشمگين تر است. . پرچم كشورم با باد به اهتزاز در نيامد كه با نوزيدنش از رقصش بيافتد بلكه با غيرت و از خودگذشتگى غيور مردانش و شير زنانش تا ابد در جهان خودنمايى ميكند. . جانم فداى ايران و ايرانى✌️ . تهران تسليت ، ايران تسليت و مرگ بر تروريست. . تنتون سلامت ، عزتتون برقرار، همه با هم براى ايران. . ياحق.

جدیدترین نظرات