بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . گر كه در اين رمضان يار شدى، يادم كن، با خدا محرم اسرار شدى، يادم كن، در سحر ذكر خدا را كفتى، يادم كن، به دعا لحظه افطار شدى، يادم كن. . قبول باشه طاعات و عبادات شما خوبان ، اميد حقير رو از دعاى خيرتون فراموش نفرمائيد چراكه هميشه دعاگو و وامدار محبتتون هستم.. . سلامتى، بركت و شادى شما آرزوى هميشگى من. . ياحق.

جدیدترین نظرات