بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . ياشاسين ايران . هر بژى ايران . زنَ با ايران . عاشت ايران . زندگ و سبزبات ايران . زنده باد ايران ، . زنده باد ايران و ايرانى، تبريك به همه مردم شريف و ثابت قدم ايران براى ثبت چنين رويداد قدرتمندى . . تبريك به رهبر معظم انقلاب ، تبريك به ايت ا... هاشمى رفسنجانى و تبريك به رئيس جمهور همه مردم ايران جناب آقاى دكتر حسن روحانى عزيز و كابينه ايشان. . بيا كه موسم شور و دم غزلخوانى است. به قول حافظ ما نوبت گل افشانى است. دوباره پنجره را سمت عشق بگشاييم. هواى آخر ارديبهشت ، روحانى است. . دم هممون گرم ، . ياحق. . چقدر جاى شما خاليست . 🇮🇷✌️

جدیدترین نظرات