بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . دوستان عزيزم سلام، . اين ويدئوى زيبا رو از صفحه نازنين برادرم رضا جان صادقى به حضورتون تقديم ميكنم، به دور از همه نگاه ها ، سليقه ها ، همه براى اعتلاى نام ايران در ٢٩ ارديبهشت به پاى صندوق هاى راى ميرويم تا دنيا اتحاد ما را ببيند. . هر شخص ديدگاهى دارد و ما به ان نگاه احترام ميگذاريم و دوست ميداريم يكديگر را به دور از تفرقه و دشمنى زير سايه نگاه پروردگار يكتا و براى نام و اقتدار ايران عزيز. . عزتتون مستدام ، دلتون شاد، . ياحق. . @rezasadeghi_official

جدیدترین نظرات