بیشتر از یک ماه

احمقانس ندونيم مادرامون چقدر با زجر و درد به دنيامون اوردن و ما كارى نكنيم تا مادرامون خوشحال نشن♥️🙏🏻 كارى نكنيم كه بعد از خدافظى شرمنده ى مادرمون بشيم تا ميتونين پيش مادرتون باشين و چيزى خواستين از مادرمون دعا بخواهيم چون ١٠٠٪؜ خدا حرف مادران (فرشته) را گوش ميدهد♥️🙏🏻 از تمام كسانى كه مادرشون را از دست دادن صميمانه عذر ميخوام كه اين پست رو ميزارم و حتما واسه مادراتون فاتحه ميفرستم و انشاءالله ديگه غمى نبينين♥️🙏🏻

جدیدترین نظرات