بیشتر از یک ماه

عزيزاي دل ما هركاري ميكنيم بخاطره مردم عزيزمون و پرچممون بازي ميكنيم واسه شادي مردم، ما فقط دوست نداريم به فرهنگ كشورمون و دختر بچه هايي مثل اتنا توهين بشه با افرادى كه دچار دوگانگى شخصيت هستن، اميدواريم كه ديگه شاهده اين فاجعه ها نباشيم وطبق شنيده ها از رسانه ، خانواده ى اتنا جان از اين پسر شكايت كرده و ما همگى پشت خانواده ى اتنا جان هستيم

جدیدترین نظرات