بیشتر از یک ماه

. نمى دانم در تاريخ ، چندين هزارنفر يا چندين ميليون نفر ، فقط به خاطر اينكه پايبند #دين #مذهب و #عقيده اى بودند، كشته شده اند! . از هابيل و قابيل تا همين امروز . از جنگ هاى صليبى تا داعش و طالبان . از انكيزيسيون ديروزى تا تفتيش عقايد امروزى . از نسل كشى يهوديان، ارامنه تا نسل كشى مسلمانان . فقط به نام دين ، مذهب و عقيده... . به بهانه با خدايى و بى خدايى ! فقط كشته اند و كشته شده اند. اين روزها مى خواهم مدتى به غار تنهايى خودم پناه ببرم... با اين پست غمگين ، مدتى از همه شما خداحافظى مى كنم. . نمى دانم چند روز يا چند هفته يا... . بايد خودم را باز بيابم. #تنهايى . . . . . #ميانمار #جنگهاى_صليبى #داعش#طالبان #نسل_كشى #قطره_قطره_دريا_شويم

جدیدترین نظرات