بیشتر از یک ماه

. رساندن صداى مظلوميت مردم خوزستان به گوش جهانيان! . وادار كردن #سازمان_ملل به واكنش در برابر اين فاجعه زيست محيطى! . گردهم آوردن كشور هاى منطقه براى حل منطقه اى گرد و غبار! . ايجاد راه حل هاى داخلى، منطقه اى و جهانى براى مقابله با #ريزگردها... . #خوزستان هوا ندارد. #اهواز هم هوا ندارد، #ايلام هم هوا ندارد... و خيلى شهرها و روستاهاى ديگر.... همه بايد كمك كنيم.صداى خوزستان باشيم... . #تلاش_جهانى_براى_مقابله_با_ريزگردها #قطره_قطره_دریا_شویم #چند_ميليون_همصدا . .پ.ن.عكس آقاى سولهام دستكارى شده. و ما بى خبر همين عكس رو كار كرديم. @environmenterik

جدیدترین نظرات