بیشتر از یک ماه

امشب چهارشنبه سوری‌ه پلیس تو خیابونا زیاد میشن هوای اون سربازی که مادرش چشم انتظارشه رو داشته باشیم هوای اون خانمی که بارداره رو داشته باشیم هوای پیرمردا و پيرزنامون داشته باشیم هوای خودمونو داشته باشیم مراقب باشیم برا شادی ما کسی داغدار نشه🙏

جدیدترین نظرات