.
🎥 #آخوندی: #شایعه درست کردند #وزیر ۷ هزار میلیارد تومان ثروت دارد .
🔹 کل موجودی حساب من ۴ و نیم میلیون تومان و موجودی حساب دخترم ۶۳۸ هزار تومان بود
.
.
#تسنيم 
#استيضاح 
#خبرگزاری_تسنیم
بیشتر از یک ماه

. 🎥 #آخوندی: #شایعه درست کردند #وزیر ۷ هزار میلیارد تومان ثروت دارد . 🔹 کل موجودی حساب من ۴ و نیم میلیون تومان و موجودی حساب دخترم ۶۳۸ هزار تومان بود . . #تسنيم #استيضاح #خبرگزاری_تسنیم

جدیدترین نظرات