@
🎉🎁 صفحه رسمی بانک مسکن در اینستاگرام را دنبال کنید ؛ برچسب پرداخت الکترونیک عوارض جاده ای هدیه بگیرید.
#ETC
🔸با قرارگرفتن در آستانه سال نو و افزایش تعداد سفرهای بین شهری ، بانک مسکن قصد دارد به اعضای صفحه رسمی بانک مسکن در اینستاگرام به قید قرعه برچسب پرداخت الکترونیک عوارض جاده ای اهداء نماید. 
#ETC
✅شما می توانید از طریق دنبال کردن صفحه رسمی بانک مسکن در اینستاگرام در قرعه کشی شرکت نمایید.
👇👇
@bankmaskan.official

#ETC 📆آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی : 25 اسفند 1396
#بانک_مسکن #قرعه_کشی #etc #برچسب_پرداخت_الکترونیک_عوارض_جاده_ای #اینستاگرام_بانک_مسکن #عوارضی #عوارض_جاده_ای
بیشتر از یک ماه

@ 🎉🎁 صفحه رسمی بانک مسکن در اینستاگرام را دنبال کنید ؛ برچسب پرداخت الکترونیک عوارض جاده ای هدیه بگیرید. #ETC 🔸با قرارگرفتن در آستانه سال نو و افزایش تعداد سفرهای بین شهری ، بانک مسکن قصد دارد به اعضای صفحه رسمی بانک مسکن در اینستاگرام به قید قرعه برچسب پرداخت الکترونیک عوارض جاده ای اهداء نماید. #ETC ✅شما می توانید از طریق دنبال کردن صفحه رسمی بانک مسکن در اینستاگرام در قرعه کشی شرکت نمایید. 👇👇 @bankmaskan.official #ETC 📆آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی : 25 اسفند 1396 #بانک_مسکن #قرعه_کشی #etc #برچسب_پرداخت_الکترونیک_عوارض_جاده_ای #اینستاگرام_بانک_مسکن #عوارضی #عوارض_جاده_ای

جدیدترین نظرات