بیشتر از یک ماه

. روز درختکاری؛ روزی که باید دست دوستی به سوی طبیعت دراز کنیم و پیوندی عمیق و محکم را با آن برقرار سازیم. وقت آن است که این استوار قامتان را ارج نهیم و به پاس خدماتی که همواره به انسان کرده اند، سپاسگزارشان باشیم. روز درختکاری بهانه ای شده تا در واپسین روزهای سال و با نزدیکی به موسم رویش جوانه ها در طبیعت لحظاتی را به این موجودات غرق در سکوت بیاندیشیم و کمی از دردهایی را که به جانشان روا داشته ایم، تسکین دهیم. امروز، روز یادگیری است و همه ی ما باید یاد بگیریم که درختان حق زندگی دارند و باید روز به روز کهن سال تر شوند تا آیندگان ما نیز از آنها بهره مند گردند. می خواهیم به رنگ طبیعت در آییم و برایتان از روز درختکاری سخن بگوییم. در کشورمان ایران، روز ۱۵ اسفندماه در هر سال به عنوان روز درختکاری شناخته می شود و در طی آن مراسم های مختلفی با هدف بیان اهمیت درخت و درختکاری برگزار می گردد. اما این تازه آغاز ماجرا برای درختان و طبیعت است و از ۱۵ تا ۲۲ اسفند به هفته ی منابع طبیعی اختصاص دارد. شاید بتوان نام این هفته را هفته ی خوشحالی درختان نیز نامید که به عنوان منبعی ارزشمند و حیاتی برای ادامه حیات بشر باید به آنها توجه شود. در این روزهای پر از آلودگی و با شرایط نامناسب جوی اهمیت درخت و درختکاری بیشتر خود را نشان می دهد پس دست در دست هم دهیم و زمینمان را از نابودی نجات دهیم

جدیدترین نظرات