بیشتر از یک ماه

یه روز بابت تمام تلاش هایی که کردی و تمام درد که تحمل کردی، نتیجه شون رو میبینی و اون روز به اینکه امروز کم نیاوردی و سختی ها رو به جون خریدی به خودت افتخار می کنی ! امیدوار باش و ادامه بده ... خورشید هرگز پشت ابر نمی مونه ! طلوع موفقیت تو ، یه روز برای همه نمایان میشه ! اون روز همه به بودن در کنار تو افتخار می کنند ! ادامه میدیم رو به جلو !!! 🌱#شب_همگی_خوش🌙♥️💫

جدیدترین نظرات