بیشتر از یک ماه

گاهی اوقات در زندگی لازم است آدم پایش را از روی گاز بردارد، راهنما بزند، آرام‌آرام بگیرد توی شانه‌ی خاکی، دستی را بکشد، پیاده شود و هرچند کوتاه، نگاهی به پشت سرش بیندازد؛ به مسیرِ رفته؛ و ردی که از خودش باقی گذاشته. ✍ #کاوه_فولادی_نسب

جدیدترین نظرات