بیشتر از یک ماه

. . چشمان تو معنای تمام ِ جمله های ناتمامی ست که عاشقان جهان دستپاچه در لحظه دیدار فراموشی گرفتند و از گفتار بازماندند... . #عباس_معروفی . 👗@tane_dorost

جدیدترین نظرات