بیشتر از یک ماه

. . در تاریکی چشمانت را جُستم در تاریکی چشم‌هایت را یافتم و شبم پُرستاره شد... . . احمد شاملو . 📸@mehraien

جدیدترین نظرات