بیشتر از یک ماه

. دارم از فکر رسیدن به تو آباد میشم تو بیا که بادِ ولگرد خرابم نکنه... . 📸@mehraien

جدیدترین نظرات