بیشتر از یک ماه

. ایمان دارم به تو، به معجزه‌ی دست‌هات، به نفس‌هات، که با تو زنده شدم... . ✒تارا . 📸:❤

جدیدترین نظرات