بیشتر از یک ماه

. ‏‎وقتی گلی را دوست دارید آن را می چینید. ‏‎اما وقتی عاشق گلی هستید آن را هر روز آبیاری می کنید... ‏‎فرق بین عشق و دوست داشتن این است... ‏. . چارلی چاپلین

جدیدترین نظرات