بیشتر از یک ماه

. . محبوبِ من، از دوست داشتنم می ترسد! از داشتنم می ترسد! از نداشتنم هم می ترسد! با اینهمه اما، مبادا گمان کنید مردِ شجاعی نیست... وطنش بودم اگر بخاطر من می‌جنگید و مادرش اگر، به خاطرِ من جان... من اما هیچکسش نیستم! من هیچکسش هستم...! . . #رویا_شاه_حسین_زاده 📷@drawarose

جدیدترین نظرات