بیشتر از یک ماه

. . خوب است که آدم را دوست داشته باشند، حتی اگر دوام نداشته باشد. خوب است که آدم بداند روزی روزگاری من بودم و او... . امیلی لاکهارت 📷@studio.v.art . پ.ن:ورق بزنید

جدیدترین نظرات